Dekker GLB0042 (terrestrial), GLB0051 (celestial).